Model zonneboiler

Artikelnummer
FLC054-770.106.000
Prijs
Prijs op aanvraag

Met dit model kan de opbouw en functionering van een zonneboiler voor tapwater gebruikt, alsook de instelling, afregeling en inbedrijfsname getraind worden. Omdat er consequent industriële componenten zijn toegepast, is de koppeling naar de realiteit altijd gewaarborgd.

Diverse meetwaarden kunnen worden opgenomen, zoals de collectorstroom, de collectorterugloop, de opslagtemperatuur en de systeemdruk. Hiervoor zijn er in het systeem op diverse relevante posities meetpunten c.q. openingen geïntegreerd. Met de aanwezige of optioneel verkrijgbare meetinstrumenten kunnen deze meetwaarden worden bepaald en met de fabriekswaarden worden vergeleken. De opstelling wordt door middel van een differentiële temperatuurregelaar aangedreven. Om het model onafhankelijk van het weer te kunnen gebruiken, is hij optioneel uit te rusten met een bestralingseenheid. Standaard is het model voorzien van een aangepaste kunststof opslagtank; naar wens is hij ook uit te rusten met een tapwatertank met ca. 50 liter inhoud of een edelstaalopslagtank met ca. 30 liter inhoud.